Let's Play in Snow ਆਓ ਬਰਫ਼ ‘ਚ ਖੇਡੀਏ!

ਆਓ ਬਰਫ਼ ‘ਚ ਖੇਡੀਏ!

ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ,

ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਰਫ਼।

ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ਼!

ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼

ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲਗਦੀ ।

ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ

ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਹੈ ਵਗਦੀ ।

ਆਓ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾ

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀਏ ।

ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਫ਼-ਗੱਡੀ ਰੇੜ੍ਹ ਕੇ

ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟੀਏ ।

ਬਰਫ਼ ‘ਚ ਢਕਿਆ ਜਹਾਨ

ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਲਗਦਾ ।

ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਲੋਕ

ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਸੱਜਦਾ ।

*

ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਬਰਫ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਈ !

ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਝੱਲੀ ਨਾਂ ਗਈ !

ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਕਤਾ ਗਿਆ

ਤੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ !

- ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ