My Village ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ

ਆਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ

ਨੁਹਾਰ ਵੇਖ ਲਓ !

ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ

ਬਹਾਰ ਵੇਖ ਲਓ !

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ

ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਖੇਡਦੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ

ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਟੱਪਦੇ

ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇਖ ਲਓ !

ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ

ਬਹਾਰ ਵੇਖ ਲਓ !