Internet

ਇੰਟਰਨੈਟ

ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁਟੀ ਹੈ

ਸੂਝ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ

ਹਾਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸਰਸ਼ਾਰ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ.......

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ.......

ਹਰਖ-ਸੋਗ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼

ਸੱਚ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣ

ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ‘ਚ

ਭੇਤ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾਹ

ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ।