Story of a Flight ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੀ

ਯੂਨਾਨ (ਗ੍ਰੀਸ/ਗ੍ਰੀਕ ) ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਜਿਸਤੋਂ ਪ੍ਰੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।


ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਲਗ ਅੱਲਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ!

ਯੂਨਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਮੋਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੰਭ ਚਿਪਕਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਉੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉੜਨ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੜਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਮੋਮ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਝੜਨ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਖੰਭ ਝੜਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਉੱਤਰ ਗਿਆ....

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੰਭ ਚਿਪਕਾ ਉਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਡੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ!